Vakantie? Vraag: Mag je met het Nederlandse rijbewijs in het buitenland rijden?

Antwoord: Ja, in landen van de Europese Unie (EU) mag je rijden met een geldig Nederlands rijbewijs. In landen buiten de EU heb je daarnaast soms een internationaal rijbewijs nodig. Als je in het buitenland gaat wonen gelden soms andere regels.

Gaat je op vakantie? Of ben je chauffeur op een vrachtwagen of touringcar? En blijf je minder dan 6 maanden in het buitenland? Dan ben je een "bestuurder in het internationale verkeer".

Rijbewijs kwijt

Afhankelijk van waar je woont en waar je je rijbewijs bent kwijtgeraakt, gelden er regels voor het verkrijgen van een nieuw rijbewijs.

Je woont in Nederland

Als je in Nederland woont en een nationaliteit hebt van een land van de Europese Unie (EU), kun je een nieuw rijbewijs aanvragen in de gemeente waar je staat ingeschreven.

Je bent je Nederlands rijbewijs kwijt?

Als er sprake is van verlies of diefstal moet je een proces-verbaal inzake vermissing/diefstal van het rijbewijs inleveren bij de aanvraag. Dit geldt ook als je je rijbewijs hebt verloren in het buitenland. Dit proces-verbaal moet opgemaakt zijn door een ambtenaar van de Nederlandse politie.
Voor een aantal gemeenten geldt dat u geen proces verbaal hoeft in te leveren, maar dat je zelf een verklaring invult bij je gemeente. Het betreft de gemeenten in de politieregio's Amsterdam Amstelland en Zuid Holland Zuid, Gelderland Midden en de gemeente Rotterdam.

Je bent je buitenlands rijbewijs kwijt?

Had je een rijbewijs dat is afgegeven in een EU lidstaat, Aruba of de voormalige Nederlandse Antillen? Dan moet je naast een proces-verbaal ook een verklaring van echtheid inleveren. Deze verklaring kun je aanvragen bij de buitenlandse autoriteit, die het rijbewijs heeft afgegeven.
Tevens moet je een kleurenpasfoto en een geldig paspoort of ander geldig identiteitsbewijs meenemen. De gemeente neemt je aanvraag vervolgens in behandeling. Als de aanvraag akkoord is, krijg je een nieuw rijbewijs voor de normale geldigheidsduur. Als je een rijbewijs kwijt bent uit een ander land dan een EU/EVA lidstaat, Aruba of de Nederlandse Antillen dan kun je geen aanvraag indienen voor een Nederlands rijbewijs.

Je woont in een EU/EVA land

Woon je in een land dat hoort bij de Europese Unie (EU) of de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) en je Nederlandse rijbewijs is verloren of gestolen, dan moet je in het land waar je woont een (nationaal) rijbewijs aanvragen.

Je woont buiten de EU/EVA

Sta je niet ingeschreven in Nederland en woon je buiten de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandels Associatie (EVA), dan kun je voor een nieuw Nederlands rijbewijs terecht bij de RDW. In plaats van je rijbewijs moet je in dit geval het formulier 'Verklaring van vermissing' (ingevuld en ondertekend) bij uw aanvraag voegen. Het aanvraagformulier voor een rijbewijs kunt u per e-mail bij de RDW aanvragen. De 'verklaring voor vermissing rijbewijs' kunt u hieronder downloaden.

Verklaring vermissing rijbewijs downloaden

Hieronder kun je de Verklaring vermissing rijbewijs downloaden.
De ingevulde en ondertekende verklaring moet je samen met het aanvraagformulier naar onderstaand adres opsturen:

RDW, Unit Rijbewijzen
Postbus 9000
9640 HA Veendam

Vul alleen de vragen op de verklaring in die op jou van toepassing zijn.
Formulier Verklaring vermissing Nederlands rijbewijs (alleen indien je buiten de EU/EVA woont)

Bron
RDW, 10 mei 2016.